Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent over de zorgverlening, de bejegening of zich op een of andere wijze onterecht voelt behandelt kan je met de klacht melden bij de leidinggevende/directeur van D & W Westerwolde. De leidinggevende/directeur gaat samen met jou de klacht bekijken en het in kaart brengen en kijken of er een directe oplossing mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is wordt er een vervolg afspraak gepland, de deelnemer kan zich tijdens dat gesprek laten ondersteunen door een familielid, persoonlijke begeleider, Wmo consulent of iemand anders uit zijn of haar netwerk.

Op deze wijze hopen we dat gezamenlijk tot een goede oplossing komen voor de klacht. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan kan de deelnemer gebruik maken van een onafhankelijk klachtencommissie. Meer informatie over de onafhankelijk klachtencommissie kun je op de locaties van D & W Westerwolde vinden bij de medewerkers.

De onafhankelijke klachtencommissie gaat jouw klacht bekijken om dan samen met jou tot een oplossing te komen. Mocht deze behandeling nog niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, dan is er nog een mogelijkheid om de klacht voorteleggen aan de geschillencommissie. De daaruit voortkomende conclusie is dan ook bindend voor alle partijen.